www.dimenze22.cz
E-SHOP DIMENZE 2+2
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto

UTAJOVANÝ LÉČITEL (DVD)

Filmová vzpomínka na život a dílo Josefa Zezulky, natočená těsně po jeho odchodu.

Josef Zezulka - UTAJOVANÝ LÉČITEL
Filmová vzpomínka na život a dílo Josefa Zezulky, natočená těsně po jeho odchodu. Filmová výpověď a setkání s léčitelem a biotronikem Josefem Zezulkou. Svědectví těch, kteří jej znali, potkali a měli možnost s ním pracovat.
DVD-Video - zvuk a titulky: CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU | EO - Celkový čas: 41:50
 
DVD-video: 99 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 
Video MKV/MP4: 59 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 
 
Je mnohem víc, než co nám dává poznání našimi slabými pěti smysly. Jsme jako slepci, potácející se v nepoznaných pravdách života. Lépe prožívá své bytí ten, kdo pozná jeho hloubky, na které hmotné vnímání nestačí.

Učení, jak je přinesli v minulosti ti, kteří měli nadání pronikat svým vědomím před podvědomí k podstatě bytí, se postupem dlouhé doby a nevhodnými lidskými zásahy značně poškodilo a jeho výklady jsou zamlženy lidským smlouváním s pravdou.

Vnímám pravdu jako jednoduchou a srozumitelnou. Nezajímám se o dřívější učení, nečtu, neposlouchám. To, co předkládám, přijal jsem přímo jako prosté vědění a snažím se své „vím“ vyjádřit slovy.

Nechci, aby bylo pouze uvěřeno. Pravda je logická, jedno vyplývá z druhého, vše je na sebe vázáno v jasných vztazích. Rozdělené části zapadají přesně do sebe, nikde není mezera nebo dohady. Vždyť poznání pravdy je nekonečně rozsáhlé a její platnost je lidsky nevyjádřitelná.

Velký zákon života je takový, jaký je, a ne takový, jaký ho lidé chtějí mít.

Vimperk 1982, výzkum biotroniky

V nemocnici ve Vimperku léčil Josef Zezulka v rámci výzkumu na lůžkovém oddělení. Mezi léčenými byl umírající pacient s rakovinovým nádorem žaludku, který byl vrácen do života a umělý vývod střeva se spontánně zahojil. Střevo se bez zásahu chirurga spojilo tak, že stolice opět odcházela přirozeně.

lůžkové oddělení nemocnice Vimperk
lůžkové oddělení nemocnice Vimperk
 
výjimečná fotografie, kde je oheň vidět skrze „průhlednou“ ruku
výjimečná fotografie, kde je oheň vidět skrze „průhlednou“ ruku
   v zapojení
v zapojení

Kirliany
ruky J.Z.

v klidu
v klidu
 
 

V zájmu vlastního vývoje by lidé měli usilovat o to, aby pochopili pravdu, celé to velké životní dění, aby pochopili sebe, svůj život, jeho smysl, aby pochopili též smysl celého Tvůrčího díla a Podstaty. To znamená, aby si uvědomili a poznali zákony života. Aby je poznali plně v jejich bytí a opodstatnění. Aby pochopili analogii, souvztažnost hmoty a psyché, a aby poznali vazby a příčiny životního zákona. Poznání toho všeho bude jasné a úplné tomu, kdo poznávat chce. Kdo se na cestu poznávání vydá dobrovolně, tomu se vše rozjasní, upřesní a v mysli upevní. Pak celá životní pravda vystoupí ve své kráse a dokonalosti, pochopená v celistvosti, beze zbytku, bez dohadu. V mysli člověka není místo pouze pro slepou víru, kterou dosud vyžadovala různá náboženství. Člověk ví, zná a své poznání uplatňuje na sobě. Stává se jiným on i celé lidstvo. Vyvstávají nové vztahy mezi lidmi, nový postoj ke všemu živému, nové pochopení osudů a celé osudovosti. Pak přijde nová doba lásky, dobra a pochopení ceny života a svobody nejen každého člověka, ale i každého jiného tvora. Hrůzy válek neodstraní různé konference, porady státníků a všemožná opatření, jaká zná dnešní lidská společnost. Možnost války a odhodlání k ní vězí v každém člověku a bude v lidské společnosti tak dlouho, dokud každý sám nepochopí jejich nesmyslnost z hlediska správného životního postoje. Dokud nepochopí zákon vývoje (zákon odrazu), který jasně říká: „Vyvoláš-li válku a podrobíš si druhého, sám se zrodíš do porobeného. Co tedy získáváš tím, že vytváříš zlo a utrpení? Vždyť cokoliv učiníš, totéž se na Tebe vrátí.“

    BUDEŠ-LI TY, ČLOVĚČE, LEPŠÍ,
    BUDE LEPŠÍ VŠE V CELÉ OSUDOVOSTI.

    Poznáš-li pravdu a uplatníš-li ji na sobě, změníš sebe a ze světa učiníš ráj.

    Josef Zezulka
   
Josef Zezulka
Josef Zezulka

SYMBOL DUCHOVNÍ CESTY

SYMBOL DUCHOVNÍ CESTY
Sestává z těchto prvků:
2-1Z dvojnosti do jednoty. Odspodu jdou dva pojmy, které se v rovnovážném středu scházejí, a dále vytvářejí jednotu.
oVěčnost a nekonečno je symbolizováno kruhem, který nemá začátku ani konce. Tak je to v grafickém znázornění. Ve skutečnosti se nejedná o kruh, ale o kouli, kterou není možno jinak znázornit, protože není ohraničena žádnou plochou. Není ani malá, ani velká – nemá rozměr. Je to vyzařování od středu ven do všech stran (symbol IE-O-UA).
+Celek je umístěn na rovnoramenném kříži, který značí genetický počátek Tvůrčího díla. Svislé rameno znamená síly hmotné a je ve středu procházeno vodorovným ramenem, které znamená síly ducha. Tyto dvě síly svým průchodem vytvářejí hmotný svět, oživený duchem, čili oživlé Tvůrčí dílo. Mimo to čtyři konce ramen představují Tvůrčí čtyřku (IE-UA), která je ve všem, co je stvořené.
 
Symbol rovnoramenného kříže není pouze křesťanský, ale je věčným vyjádřením geneze Tvůrčího díla. Je ve všech dobách, a tak byl i v křesťanské, která jej převedla na kříž s hmotným ramenem prodlouženým, což je pak kříž Ježíšův, kříž utrpení, který značí nejbolestnější vývojovou dobu. Na vývojové cestě znamená, že člověk musí z hmotných pojmů ubírat a symbolicky zkracovat hmotné rameno až do rovnováhy rovnoramenného kříže. I zde šlo výhledově o rovnováhu.
Tak jsem přijal symbol nadcházející nové doby a její nauky. Je dán, aby charakterizoval mysl i činy duchovních lidí, těch, kteří vstoupili nebo nastupují na aktivní vývojovou cestu.
 
Je dán, aby označil a sdružil lidi stejného zájmu a tužeb, stejného směru, stejné kultury, stejné nauky. Je sjednocujícím znakem a symbolem jednotného myšlení těch, kteří přijmou tu nauku, kterou vyjadřuje, tedy filozofii Bytí.
 
Jak jsem převzal, tak předkládám. Patří těm, kteří se rozhodnou ho vyznávat.

JZ

 
      
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies
 
  Genesis aneb Boží matematika – Fraktály v pohybu
Genesis aneb Boží matematika – Fraktály v pohybu

 
3D brýle anaglyph plast (red-cyan)
3D brýle anaglyph plast (red-cyan)

 
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC + 3D brýle
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC + 3D brýle

VODNÁŘSKÝ ZVON v BETLÉMSKÉ KAPLI
 
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC

VODNÁŘSKÝ ZVON v BETLÉMSKÉ KAPLI
 
BYTÍ - životní filosofie v obrazech
BYTÍ - životní filosofie v obrazech

 
ŘÍP - Přednáška Duchovní univerzity Bytí
ŘÍP - Přednáška Duchovní univerzity Bytí

 
BIOTRONIKA II.
BIOTRONIKA II.

VODNÁŘSKÝ ZVON aneb SPOLEČNÁ VĚC
 
BIOTRONIKA I.
BIOTRONIKA I.

TAJEMSTVÍ LÉČIVÉHO ZVUKU - ZAZNÍVÁ POPRVÉ NA DVD