www.dimenze22.cz
E-SHOP DIMENZE 2+2
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Časopisy, Knihy, CD a DVD nabízíme i v elektronické podobě - můžete si tak vybrat mezi
tištěnou knihou, CD a DVD na pevném médiu, nebo stáhnout elektronickou verzi do počítače, přehrávače nebo chytrého telefonu.

NOVÁ AKCE: při objednávce od 650 Kč dárek zdarma - kniha Alternativní medicína (CAM) ve světě.
Při objednávce od 1000 Kč doručení zdarma v Česku i na Slovensku.

KNIHY / Časopisy / AUDIO / VIDEO / ŠUNGIT / Vstupenky na koncerty / Fraktální obrazy

HORIZONT POZNÁNÍ - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie BytíHorizont poznání je výsledkem přenesení Zezulkovy filosofie Bytí do oblasti zdánlivě vzdálené, tedy fyziky.
Nabízí tak zcela nový a nečekaný pohled na řadu jevů pozorovaných v experimentech současné fyziky a nejen jí.
Myšlenka Horizontu poznání se dotýká mnoha dalších oborů, to už ale ponecháme na posouzení čtenáře samotného.


„Zdá se, že fyzika na počátku jednadvacátého století stále více naráží na základní filosofické otázky existence. Kvantová fyzika otevřela otázku provázanosti vědomí pozorovatele s pozorovanou realitou, moderní kosmologie se dotýká otázek stvoření vesmíru a jeho osudu, a tím staví vědu do pozic, které v minulosti zastávala náboženská, filosofická a spirituální učení. Kniha „Horizont poznání“ podle mého názoru zajímavým způsobem otevírá prostor pro nevyhnutelnou komunikaci mezi do značné míry oddělenými způsoby nazírání reality kolem nás. Samotná myšlenka existence horizontu poznání nabízí zajímavý sjednocující pohled na jevy probíhající v tak rozdílných měřítkách, jako je subatomární a astronomická sféra. Věřím, že takový přístup hlubšího propojování čistě vědeckých poznatků s filosofickým nazíráním má potenciál obohatit poznání světa kolem nás a jeho zákonitostí.“

Prof. RNDr. Jan Rak, Ph.D. – kvantová mechanika, spolupracovník lab. CERN


“Knihu „Horizont poznání“ považuji za velmi úžasnou a zajímavou především díky tomu, že myšlenky v ní obsažené jsou dle mého názoru založené na objektivním poznání našeho světa. Toto dílo vytváří most mezi exaktní vědou a filozofií Bytí, jejímž zakladatelem a přinašečem je český filozof pan Josef Zezulka. Z minulosti víme, že chápání světa se vždy měnilo a vyvíjelo společně s vývojem kultury lidského společenství. Nyní, na počátku třetího tisíciletí, máme možnost odpoutat se od minulých ideologických a náboženských proudů, a podívat se na realitu z hlediska moderní vědy, která za posledních sto let učinila nevídaný pokrok v mnoha směrech. Přes všechno toto poznání však stále hledáme smysl existence – nás i celého světa. A tak dnes stojíme na prahu změny paradigmatu, kdy mizející tradiční hodnoty i způsob myšlení dávají prostor pro zrod zcela nového pochopení. Vědecké poznání tak zákonitě vyústí ve věčnou filozofii, která již nyní inspiruje vědu budoucnosti.

Proto vám doporučuji, abyste si tuto knihu autorů Tomáše Pfeiffera a Vladislava Šímy se zájmem přečetli, neboť náš Horizont poznání lze nekonečně rozšiřovat.”


Ing. Adolf Inneman, Ph.D. - kosmický inženýr a spolupracovník ESA a NASA


Předkládaná práce má propracovanou myšlenkovou úroveň, s cílem pochopit propojení mikro a makrosvěta za použití unikátních filozofických principů. Prostředkem spojení těchto nesmírně odlišných konceptů je fraktální pohled a zahrnutí kvadrupólu jako základu filozofického pochopení propojení mikrokosmu a makrokosmu.

Líbila se mi plynulost myšlenkových pochodů, ústící v názornou demonstraci toho, že definice pohybu a myšlenka kvantování makrosvěta byly ukázány jako stěžejní pro vzájemné propojení významných fyzikálních konceptů.“


Doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. – geofyzik, spolupracovník NASA


“Ve víru dnešní honby za stále rychlejšími procesory, výkonnějšími motory a chytřejší umělou inteligencí stále častěji zapomínáme na původní důvody toho, proč jsme se jako fyzikové rozhodli věnovat naše životy vědě. Zapomínáme na chvíle, kdy jsme jako mladí a nadšení stáli pod třpytivou nádherou tajemné noční oblohy a v srdci jsme místo impaktových faktorů a průmyslové využitelnosti měli jen čistou touhu po poznání a porozumění té tajuplné nádhery, která se nám klenula nad hlavou. Horizont poznání je knihou, která nás vrací přesně k těm nejzákladnějším otázkám v našich hlavách a srdcích, na něž se před námi snažily najít odpovědi generace fyziků a další generace po nás je stále budou hledat.

Při čtení Horizontu poznání jsem byl fascinován a šokován lehkostí a elegancí, se kterou se přede mnou do stále větších hloubek rozevíralo chápání i těch nejsložitějších fyzikálních otázek způsobem, který dnes není běžný. Přál bych si, dívaje se na nekonečnou vesmírnou klenbu, abychom kvůli všem našim procesorům, dronům a kyborgům nepřehlédli, že se nám zde možná rodí nová fyzikální revoluce.”


RNDr. Martin Zahradník, Ph.D. – kvantová optika

Tištěná kniha 17x24cm (CZ+EN): 129 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 
Elektronická kniha PDF (CZ): 89 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 

      
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies
 
BOŽÍ JISKRA
BOŽÍ JISKRA

 
Josef Zezulka - Myšlenka
Josef Zezulka - Myšlenka

 
HORIZONT POZNÁNÍ II - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma, Martin Zahradník
HORIZONT POZNÁNÍ II - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma, Martin Zahradník

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí – pokračování
 
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 2. díl
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 2. díl

 
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 1. díl
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 1. díl

 
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)

 
Sborník - MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA
Sborník - MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

Sborník příspěvků z videokongresu 20. 6. 2020
 
VANGA
VANGA

 
Tomáš Pfeiffer - Časoprostor + Gravitace
Tomáš Pfeiffer - Časoprostor + Gravitace

 
Vladislav Šíma - FRAKTÁLNÍ ASTROLOGIE pro každého
Vladislav Šíma - FRAKTÁLNÍ ASTROLOGIE pro každého

 
Tomáš Pfeiffer - ČASOPROSTOR
Tomáš Pfeiffer - ČASOPROSTOR

 
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
ZEZULKOVA BIOTRONIKA

uspořádal Tomáš Pfeiffer
 
Josef Zezulka - Odpovědi  1976 - 1982
Josef Zezulka - Odpovědi 1976 - 1982

 
Josef Zezulka - Přednášky II
Josef Zezulka - Přednášky II

 
René Mrajca - ŽIVLOVÁ ASTROLOGIE
René Mrajca - ŽIVLOVÁ ASTROLOGIE

 
Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČE
Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČE

 
Josef Zezulka - BYTÍ - životní filosofie
Josef Zezulka - BYTÍ - životní filosofie

 
Josef Zezulka - Přednášky I
Josef Zezulka - Přednášky I

 
Josef Zezulka - BYTÍ - EKZISTO - filozofio de la vivo
Josef Zezulka - BYTÍ - EKZISTO - filozofio de la vivo

 
ZEZULKA'S BIOTRONICS
ZEZULKA'S BIOTRONICS

Organised by Tomáš Pfeiffer
 
Tomáš Pfeiffer - SPACETIME
Tomáš Pfeiffer - SPACETIME

 
Tomáš Pfeiffer - A Life of Přinašeč (the Bringer)
Tomáš Pfeiffer - A Life of Přinašeč (the Bringer)

 
Josef Zezulka - BYTÍ - L'ÊTRE - philosophie de vie
Josef Zezulka - BYTÍ - L'ÊTRE - philosophie de vie

 
Josef Zezulka - BYTÍ - DAS DASEIN - Lebensphilosophie
Josef Zezulka - BYTÍ - DAS DASEIN - Lebensphilosophie

 
Josef Zezulka - BYTÍ - EXISTENCE - A Philosophy for Life
Josef Zezulka - BYTÍ - EXISTENCE - A Philosophy for Life

 
Fotografie Říp - Koruna praotce Čecha
Fotografie Říp - Koruna praotce Čecha