www.dimenze22.cz
E-SHOP DIMENZE 2+2
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Časopisy, Knihy, CD a DVD nabízíme i v elektronické podobě - můžete si tak vybrat mezi
tištěnou knihou, CD a DVD na pevném médiu, nebo stáhnout elektronickou verzi do počítače, přehrávače nebo chytrého telefonu.

NOVÁ AKCE: při objednávce od 650 Kč dárek zdarma - kniha Alternativní medicína (CAM) ve světě.
Při objednávce od 1000 Kč doručení zdarma v Česku i na Slovensku.

KNIHY / Časopisy / AUDIO / VIDEO / ŠUNGIT / Vstupenky na koncerty / Fraktální obrazy

HORIZONT POZNÁNÍ II - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma, Martin Zahradník

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí – pokračováníNa obálce dosud pozorovatelného vesmíru byly objeveny vesmírným teleskopem Jamese Webba galaxie a hvězdy v rozporu s dosavadními teoriemi o vzniku vesmíru. Horizont poznání, který je předmětem této knihy, tento rozpor vysvětluje.


„Knihu Horizont Poznání II jsem přečetl s velkým zájmem. Dotýká se těch nejhlubších rovin poznání světa kolem nás. Co je to realita, jaká je podstata prožitku, co je to co pozoruji a kdo jsem já, ten který to pozoruje?

Domnívám se, že vědecké poznání samo ukazuje na skutečnost, že vědeckou racionální metodou se ke skutečné podstatě bytí dobrat nelze. Objevy kvantové fyziky jsou neslučitelné s klasickým pohledem objektivního deterministického světa, kde vědomí pozorovatele je jen náhodným důsledkem sebeorganizace hmoty.

I věda nejracionálnější ze všech, matematika, prošla podobnou revolucí jako fyzika objevem kvantového světa a relativity. Rakouský matematik Kurt Gödel objevil nepřekročitelné hranice axiomatické metody v matematice a prokázal nemožnost vytvoření úplné a bezesporné teorie. A tak moderní věda naráží na "neřešitelné"otázky jako je problém měření v kvantové fyzice, co je vědomí, jak vznikl život a mnoho dalších.

Zdá se, že barevnější obraz se před námi objevuje zkoumáme-li svět optikou propojené vědy a filosofie. Tento přístup se v důsledku obrovského rozmachu vědy moderní doby ze společenského diskurzu do jisté míry vytratil.

Kniha Horizont Poznání nabízí velmi zajímavý pohled vycházející právě z takové syntézy. Nabízí zajímavý pohled na samotný počátek všeho, vysvětluje pojmy čas a prostor a nejvíce mě zaujala diskuze na téma pozorovatel a pozorování.“


Prof. RNDr. Jan Rak, Ph.D. – kvantová mechanika, spolupracovník lab. CERN


„Kniha Horizont poznání II úžasným a zajímavým způsobem rozvíjí do hlubší matematické úrovně filozofické teze obsažené v prvním dílu Horizont poznání. Kniha propojuje exaktní vědu s filozofií Bytí, kterou nám přinesl český filosof a léčitel Josef Zezulka. Člověk (0) je pozorovatelem v nulovém počátku souřadného systému a od něj se odvíjí do nekonečna jak vnější svět makrokosmu (+∞), tak i vnitřní svět mikrokosmu (−∞). Běžná aritmetika zakazuje dělit nulou, neboť nekonečno je pro náš rozum nepochopitelné, podobně jako iracionální spiritualita. Přesto jsou oba tyto světy vůči sobě reciproční, a můžeme se zamýšlet i nad souvislostí, kdy vypočteme nekonečno (1/0 = ∞) a z nekonečna přitom vyplývá původní jednota (∞×0 = 1), tedy Bůh (1).

Lidský duch má touhu vše pochopit a poznat. Hledáte-li odpověď, jak vypadá nekonečno, když se k němu blížíme, naleznete ji právě v knize Horizont poznání II. Kniha se snaží najít odpovědi na otázky:

Je vesmír nekonečný? Jak to s vesmírem začalo, byl na počátku „velký třesk“? Kde se vzaly elementární částice, atomy, molekuly, hmota, planety, hvězdy a galaxie? Existuje harmonie mezi mikrokosmem a makrokosmem, mezi živou a neživou přírodou? Lze najít jednotnou teorii všeho?

Nové tisíciletí vytvořilo příležitost postavit most mezi exaktní vědou a vírou v jednotu všeho veškerenstva. Kniha Horizont poznání II je takovým mostem, který nám může rozšířit obzor poznání. Tradiční hodnoty postupně mizí a nové paradigma se právě rodí.

Proto vám doporučuji, abyste si tuto knihu autorů Tomáše Pfeiffera, Vladislava Šímy a Martina Zahradníka se zájmem přečetli a mohli si rozšířit svůj horizont poznání – třeba až do „nekonečna”.”


Ing. Adolf Inneman, Ph.D. – kosmický inženýr a spolupracovník ESA a NASA


„Teorie Horizontu poznání, založená na filozofických pozorováních pana Josefa Zezulky a jeho pokračovatele pana Tomáše Pfeiffera, přináší unikátní sjednocený pohled na strukturu makrokosmu i na svět mikročástic. Horizont poznání uceleně vysvětluje, proč ve fyzice stále častěji narážíme na klesající vypovídací hodnotu experimentů a pozorování poskytovaných vyspělými teleskopy i částicovými
urychlovači. Horizont poznání, projevený například jako rychlost světla, nás nejen limituje, ale ovlivňuje i to, jakým průmětem se ten či onen děj projeví v našem 3D světě.

Cenným přínosem Horizontu poznání je nový pohled na stavbu čtyřrozměrného časoprostoru. Jeho kmitání a zakřivení vede v krajních projevech až k nemožnosti cokoli změřit vlivem rostoucí chyby. Princip neurčitosti je díky tomu významně zobecněn a rozšířen i na kosmologii.

Klíčovou vlastností architektury časoprostoru je soběpodobnost. Náš svět má fraktálovou strukturu a je potenciálně nekonečný, přičemž fyzikální zákony v něm platí všude stejně. Unikátnost pohledu předložené teorie spočívá v tom, že projev námi sledovaného objektu, děje či procesu závisí na naší měřítkové vzdálenosti dle křivky Horizontu poznání, a to v řádech kladných (makrokosmos), tak záporných (svět subčástic).

Důležitým počinem této knihy je, že poprvé předkládá matematické základy popisu všudypřítomného zakřivení našeho časoprostoru. Ukazuje, jak se prostřednictvím lemniskáty promítají všechny děje z 4D existence do našeho 3D prostoru. Zdařile tak převádí netechnický filozofický jazyk až do zcela exaktních rovnic Horizontu poznání.

Díky tomu zde publikované a rozpracované teoretické a matematické základy Horizontu poznání logicky a souvisle vysvětlují dosavadní vědecká pozorování. Věřím, že tyto jedinečné poznatky budou inspirativním východiskem pro další výzkum našeho světa.“


Ing. Jiří Pátek, Ph.D. – fyzik a filozof

Tištěná kniha 17x24cm: 120 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 
Elektronická kniha PDF: 80 Kč
Přidat do košíkuPřidat do košíku 

      
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies
 
Setkání s Přinašečem
Setkání s Přinašečem

 
BOŽÍ JISKRA
BOŽÍ JISKRA

 
Josef Zezulka - Myšlenka
Josef Zezulka - Myšlenka

 
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 2. díl
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 2. díl

 
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 1. díl
DUCHOVNÍ KUCHAŘKA - 1. díl

 
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)
Tomáš Pfeiffer - ? (Otazník)

 
Sborník - MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA
Sborník - MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

Sborník příspěvků z videokongresu 20. 6. 2020
 
HORIZONT POZNÁNÍ - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma
HORIZONT POZNÁNÍ - Tomáš Pfeiffer, Vladislav Šíma

Cesta ke sjednocení mikro/makrosvěta z pohledu filozofie Bytí
 
VANGA
VANGA

 
Tomáš Pfeiffer - Časoprostor + Gravitace
Tomáš Pfeiffer - Časoprostor + Gravitace

 
Vladislav Šíma - FRAKTÁLNÍ ASTROLOGIE pro každého
Vladislav Šíma - FRAKTÁLNÍ ASTROLOGIE pro každého

 
Tomáš Pfeiffer - ČASOPROSTOR
Tomáš Pfeiffer - ČASOPROSTOR

 
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
ZEZULKOVA BIOTRONIKA

uspořádal Tomáš Pfeiffer
 
Josef Zezulka - Odpovědi  1976 - 1982
Josef Zezulka - Odpovědi 1976 - 1982

 
Josef Zezulka - Přednášky II
Josef Zezulka - Přednášky II

 
René Mrajca - ŽIVLOVÁ ASTROLOGIE
René Mrajca - ŽIVLOVÁ ASTROLOGIE

 
Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČE
Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČE

 
Josef Zezulka - BYTÍ - životní filosofie
Josef Zezulka - BYTÍ - životní filosofie

 
Josef Zezulka - Přednášky I
Josef Zezulka - Přednášky I

 
Josef Zezulka - BYTÍ - EKZISTO - filozofio de la vivo
Josef Zezulka - BYTÍ - EKZISTO - filozofio de la vivo

 
ZEZULKA'S BIOTRONICS
ZEZULKA'S BIOTRONICS

Organised by Tomáš Pfeiffer
 
Tomáš Pfeiffer - SPACETIME
Tomáš Pfeiffer - SPACETIME

 
Tomáš Pfeiffer - A Life of Přinašeč (the Bringer)
Tomáš Pfeiffer - A Life of Přinašeč (the Bringer)

 
Josef Zezulka - BYTÍ - L'ÊTRE - philosophie de vie
Josef Zezulka - BYTÍ - L'ÊTRE - philosophie de vie

 
Josef Zezulka - BYTÍ - DAS DASEIN - Lebensphilosophie
Josef Zezulka - BYTÍ - DAS DASEIN - Lebensphilosophie

 
Josef Zezulka - BYTÍ - EXISTENCE - A Philosophy for Life
Josef Zezulka - BYTÍ - EXISTENCE - A Philosophy for Life

 
Fotografie Říp - Koruna praotce Čecha
Fotografie Říp - Koruna praotce Čecha